Національний музей-садиба М.І. Пирогова Українська мова English language
Н.И. Пирогов
Національний музей-садиба М.І. Пирогова"Быть счастливым счастьем других - вот настоящее счастье, вот жизни земной идеал."
Про музей Адреса, транспорт, контакти Інформація для відвідувачів Наукова діяльність, друковані видання Експозиції Фотогалерея До 75-річчя Національного музею-садиби М.І. Пирогова Державні закупівлі
Обгунтування технічних та якісних характерисмтик предмента закупівлі, розміру предметного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі Обгрунттування технічних та якісних характеристик предмета закувпівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі, квітень, охорона, 2022 р. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (послуги охорони) . Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі, (01.08. – 31.10.2022р.) охорона, 2022 р.

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

 (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Національний музей-садиба М.І. Пирогова, вул. Пирогова, 155, м. Вінниця, 21008; код за ЄДРПОУ – 21727090; категорія замовника – 3.

 

 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Теплова енергія згідно ДК 021:2015 - 09320000-8 пара, гаряча вода та пов'язана продукція.

 

3. Ідентифікатор закупівлі:UA-2022-01-19-008913-а

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

 

Теплова енергія у вигляді гарячої води згідно ДК 021:2015 - 09320000-8 пара, гаряча вода та пов’язана продукція (закупівля пари та гарячої води для опалення приміщень музею, які знаходяться за адресом: вул. Пирогова, 155, м. Вінниця).

Правові, економічні і організаційні принципи діяльності в сфері відносини, що пов’язані з постачанням теплової енергії регулюються Законом України «Про теплопостачання». Відповідно до статті 23 зазначеного Закону, господарська діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії підлягає ліцензуванню в порядку, встановленому законом, а згідно зі статтею 1 зазначеного Закону - постачання теплової енергії (теплопостачання) - господарська діяльність, пов'язана з наданням теплової енергії (теплоносія) споживачам за допомогою технічних засобів транспортування та розподілом теплової енергії на підставі договору. У свою чергу, відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комунальних послуг, в тому числі послуг теплопостачання здійснюється шляхом, зокрема визначення суб’єктів природних монополій, діяльність яких регулюється відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг». При цьому, ринок з постачання теплової енергії є, відповідно до ст. 5 Закону України «Про природні монополії» сферою діяльності суб’єктів природних монополій.

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про природні монополії», Антимонопольним комітетом України ведеться зведений перелік суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти природних монополій – національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених комісій.

Пунктом сьомим Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р (далі – Порядок) передбачено, що зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20 числа на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua).

Згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua опубліковано Зведений перелік суб’єктів природних монополій.

Станом на 19.01.2022 р. на веб-сайті Антимонопольного комітету України опубліковано Зведений перелік суб’єктів природних монополій до якого включено КП «Вінницяоблтеплоенерго» (порядковий номер 2214). Таким чином, згідно з Порядком, КП «Вінницяоблтеплоенерго» займає монопольне становище на ринку щодо транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, крім того теплові мережі будинків, в яких розміщені структурні підрозділи музею, технічно приєднані до теплових мереж, які обслуговуються виключно КП «Вінницяоблтеплоенерго».

З огляду на вищевикладене, та у зв’язку з тим, що з технічних причин неможливо поставляти теплову енергію іншим постачальником через відсутність відповідного обладнання та проведених мереж до будинку, та заміна цього постачальника може призвести до необґрунтованих витрат, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням обладнання, альтернатива закупівлі теплової енергії для них в іншого постачальника на даний час відсутня.

Не укладення договору на закупівлю  теплової енергії призведе до неможливості функціонування музею, що негативно вплине на реалізацію громадянами своїх законних прав та інтересів.

Вищевказане фактично підтверджує можливість застосування переговорної процедури відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону.

Технічні та якісні характеристики теплової енергії повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до відповідного виду послуг і визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері теплопостачання.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» за КПКВК 2301410 «Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини» відповідно до розрахунку кошторису.

 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі: 713700,00  грн з ПДВ. Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (далі — Методика). Метод, застосований для розрахунку відповідно до Методики: Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів відповідно до методики: ОВрег = V × Цтар, де: ОВрег – очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів; V – кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується; Цтар – ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативноправовим актом. Очікуване споживання на 2022 рік – 187,90 Гкал. Тариф на січень 2022 року – 3798,28 грн з ПДВ. Загальна вартість предмета закупівлі на 2022 рік – 713700,00 грн з ПДВ (187,90 * 3798,28 = 713700,00 грн з ПДВ).

 

 

 

            Заступник генерального директора

            з економічних та господарських питань                                       Юрій МАЦЮРАК
Мапа сайту  E-mail  На головну  
Вверх
Made in: METASTUDIO
Copyright © 2006-2019 Національний музей-садиба М.І. Пирогова. Вінниця, Україна